www.bizvaxjo.se    Copyright © All Rights Reserved   info@bizvaxjo.se

MEKTEBPohađanje nastave mekteba je besplatno, a djeca se mogu upisivati tokom cijele godine. Za sve informacije obratite se imamu

Benjamin ef. Dučiću, tel. 073 706 27 62


Nastava mekteba se odvija:


Växjö


nedjeljom u terminu: 10:00 - 12:00 sati


Alvesta


subotom u terminu: 13:00 - 14:00 sati


Älmhult


subotom u terminu: 10:00 - 12:00 sati
Kontakt: Benjamin ef. Dučić

telefon:    073-7062762

e-mail:    imam@bizvaxjo.se

Ciljevi i zadaci mektebske nastave

 


Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:


- upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,


- odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka,


- podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,


- usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,


- podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,


- razvija im ljubav prema Domovini,


- upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

 


(preuzeto iz Pravilnika o mektebima - Rijaset IZ BiH)