Dženaza

DŽENAZA

Naš džemat sređuje sve aktivnosti oko organizacije dženaze i ukopa. Trenutno imamo saradnju sa pogrebnom firmom iz Štokholma. U kordinaciji sa tom firmom realizujemo dženaze u Švedskoj i Bosni, a po potrebi i u drugim državama.

Kada su u pitanju troškovi dženaze, oni zavise od nekoliko stvari: da li je dženaza i ukop u Švedkoj ili u Bosni i da li je lice koje je preselilo bilo član Islamske zajednice.

 

Za članove džemata sve vjerske uskuge su besplatne, plaćaju samo usluge firme, dok se za nečlanove vjerske usluge naplaćuju 8.000 sek plus troškovi firme.

Za svu pomoć i detalje možete kontaktirati imama na broj 073-7062762.

KRATKO UPUSTVO PORODICI UMRLOG:

1. kada osoba preseli kontaktirati bolnicu i prebaciti umrlog u mrtvačnicu;

2. kontaktirati Džemat/imama na broj 073-7062762

3. ako se umrla osoba kopa u BiH od dokumentacije treba imati:

- važeći bh dokument (pasoš ili ličnu kartu)

- Dödsbevis i Dödsorsaksintyg (ti papiri se mogu dobiti u bolnici)

Ako umrla osoba nema važeći bh dokumet i ima samo švedski pasoš, onda uz švedski pasoš treba imati rodni list i uvjerenje o bh državljanstvu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati i Begravning firmu: 086-53 68 21, ili na broj 070745 85 41.