www.bizvaxjo.se Copyright © All Rights Reserved info@bizvaxjo.se

MEKTEB

 

 

Pohađanje nastave mekteba je besplatno, a djeca se mogu upisivati tokom cijele godine. Za sve informacije obratite se imamu

Benjamin ef. Dučiću, tel. 073 706 27 62

 

Nastava mekteba se odvija:

 

Växjö

 

nedjeljom u terminu: 10:00 - 12:00 sati

 

Alvesta

 

subotom u terminu: 13:00 - 14:00 sati

 

Älmhult

 

subotom u terminu: 10:00 - 12:00 sati

 

 

 

Kontakt: Benjamin ef. Dučić

telefon: 073-7062762

e-mail: imam@bizvaxjo.se

Ciljevi i zadaci mektebske nastave

 

Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:

 

- upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,

 

- odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka,

 

- podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,

 

- usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,

 

- podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,

 

- razvija im ljubav prema Domovini,

 

- upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

 

(preuzeto iz Pravilnika o mektebima - Rijaset IZ BiH)